История на Хартата

Европейската харта за пътна безопасност бе създадена през 2004 г. за Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ към Европейската комисия. Оттогава тази забележителна платформа за осведомяване по въпросите на пътната безопасност е достигнала до всяко ниво на гражданското общество във всичките 28 държави – членки на Европейския съюз.

През последното десетилетие Европейската харта за пътна безопасност е успяла да изгради общност от над 2300 подписали членове, допринесли за усъвършенстването на стандартите и културата за пътна безопасност чрез реални ангажименти и конкретни действия.

Европейската харта за пътна безопасност навлезе в новата си фаза за периода 2013–2016 г. С подновения си уебсайт и  визуална идентичност новата Харта цели да се възползва от поуките, извлечени през изминалите фази. Вследствие от това процедурата за поемане на ангажимент е опростена и е дадена допълнителна самостоятелност на членовете, така че да могат да предприемат и оценяват собствените си действия.

Последни промени: 24/04/2018 | Начало