Деца и младежи

Highlighted Children and Youth activity

Дейности за деца и младежи

Lithuanian Transport Safety Administration

Road Safety LTSA Educating ZeroVision Community Engagement

Siletra - Advertising agency

umivale, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 15

Technical School Slavonski Brod (TSSB)

Technical School Slavonski Brod (TSSB)

Пътните произшествия са една от водещите причини за смъртност сред младите хора в Европа всяка година.
Приканваме подписалите членове да разработят специфични действия за младите хора с цел да ги ангажират и да създадат находчиви и ефективни стратегии. Налице са специални препоръки, които да ви ръководят в процеса на планиране и изпълнение на ангажимента към младежта. За повече информация, моля, посетете раздела „Ресурси“.

Присъединете се!

Направете промяна

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ХИЛЯДИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, АСОЦИАЦИИ И ФИРМИ В СПАСЯВАНЕТО НА ЖИВОТИ.

Заедно представляваме пътната безопасност!

Указанията

BG_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) BG_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf

Latest Children and Youth Members to Join

Member since: 15 Януари 2018
Member since: 15 Януари 2018
Member since: 15 Януари 2018
Member since: 12 Януари 2018
Member since: 04 Януари 2018
Member since: 04 Януари 2018
Последни промени: 15/01/2018 | Начало