Historie charty

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu byla založena v roce 2004 pro Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE – Evropská komise). Od té doby dosáhla tato jedinečná platforma pro informovanost v oblasti bezpečnosti silničního provozu do každé vrstvy občanské společnosti ve všech 28 členských státech Evropské unie. 

Za posledních deset let dokázala Evropská charta bezpečnosti silničního provozu vybudovat komunitu více než 2 300 signatářů, kteří všichni přispívají prostřednictvím skutečných závazků a konkrétních akcí ke zlepšování standardů a kultury bezpečnosti silničního provozu. 

Charta nyní vstoupila do nové fáze, která pokrývá období 2013–2016. Inovovaná charta hodlá těžit ze svých zkušeností z minulých fází a také z nové internetové stránky a vizuální identity. Výsledkem je zjednodušení procesu přijímání závazků a členové dostali větší autonomii, aby mohli podnikat a hodnotit své vlastní akce.

Poslední aktualizace: 12/06/2018 | Nahoru