Proč se přidat

Toto je výzva Evropské komise k podnikání konkrétních akcí, hodnocení výsledků a dalším zvyšování povědomí o nutnosti omezit úmrtnost v důsledku silničních nehod.

Všem subjektům, které se zavážou k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Akce a iniciativy bezpečnosti silničního provozu, které provádějí naši členové, jsou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím internetové stránky charty. Tato viditelnost umožňuje ostatním, aby se poučili a inspirovali k podobným, či dokonce ještě inovativnějším akcím.

Podpisem závazku mohou účastníci pozitivně ovlivnit jednu nebo několik následujících životně důležitých otázek bezpečnosti silničního provozu, které tvoří páteř integrovaného přístupu k bezpečnosti silničního provozu:

• bezpečnost vozidel: inovace, bezpečnostní zařízení, politiky předpisů týkajících se vozidel;

• bezpečnost infrastruktury: bezpečnější silniční infrastruktura, posuzování dopadu na bezpečnost silničního provozu;

• chování uživatelů: lepší porozumění, zlepšené nástroje, posílené postoje.

Členové, kteří podepsali závazek, nepřispívají pouze ke každoročnímu snižování počtu úmrtí a odstraňování jejich příčin. Jejich činnost také snižuje dopad dopravních nehod na životní prostředí, snižuje podstatné finanční náklady, zvyšuje pozornost veřejnosti a také vlastní korporátní odpovědnost signatářů.

Poslední aktualizace: 12/06/2018 | Nahoru