Správná praxe

Jedním z hlavních cílů reformované Evropské charty bezpečnosti silničního provozu je členům ještě více umožnit, aby mohli přijímat závazky charakteristické účinným přístupem a inovativním souborem zdrojů a reagující na klíčové výzvy v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Aby bylo vaše úsilí uznáno a byly propagovány mimořádné počiny v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zavedli jsme etiketu osvědčeného postupu. 

Nejjednodušším způsobem, jak definovat osvědčený postup, je říci, že je to soubor činností (aktivity, strategie, metodika, přístup, technika atd.), které byly hodnoceny z hlediska úspěšnosti řešení některého problému v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a ukázalo se, že jsou úspěšné. Osvědčené postupy jsou tedy založené na důkazech s jasnými ukazateli, jejichž prizmatem se úspěšnost změří.  
Klíčovou složkou závazku, který bude považován za osvědčený postup, je tedy dobrý plán hodnocení, který bude zahrnovat všechny aspekty procesu vývoje, jasně ukáže, jak činnost vzhledem k původnímu plánu postupuje, a především vám umožní, abyste měřili dopad svých činností.

Pokyny

CS_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF) CS_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF).pdf
CS_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) CS_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf
Road Safety Education Challenge ERSC_CS_AF.pdf

Přihlašte se a a staňte se kandidátem správné praxe

Vaše organizace musí být registrovaným členem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu

Ještě nejste členem - staňte se jím nyní!

Jste již členem? Přihlaste se a staňte se kandidátem správné praxe

Poslední aktualizace: 21/06/2018 | Nahoru