Γιατί να λάβω μέρος;

Αυτή είναι μια πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ανάληψη συνεκτικών δράσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την περαιτέρω ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη μείωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Όλες οι οντότητες που δεσμεύονται σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας έχουν λάβει πραγματική αναγνώριση. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες οδικής ασφάλειας που πραγματοποιούνται από τα μέλη μας γίνονται προσβάσιμες στο κοινό μέσω του ιστότοπου της Χάρτας. Η προβολή αυτή δίδει τη δυνατότητα σε τρίτους να γνωρίσουν και να εμπνευστούν ώστε να πραγματοποιήσουν παρόμοιες ή ακόμη πιο καινοτόμες δράσεις.

Υπογράφοντας τη δέσμευση, οι συμμετέχοντες μπορούν να επηρεάσουν θετικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ζωτικά ζητήματα οδικής ασφάλειας τα οποία συνιστούν τη ραχοκοκαλιά μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχετικά με την οδική ασφάλεια:

• ασφάλεια οχημάτων: καινοτομία, συσκευές ασφαλείας, ρυθμιστικές πολιτικές οχημάτων.

• ασφάλεια υποδομών: ασφαλέστερες οδικές υποδομές, αξιολόγηση επιπτώσεων οδικής ασφάλειας.

• συμπεριφορά χρήστη: αυξημένη κατανόηση, βελτιωμένες δεξιότητες και ενισχυμένες στάσεις.

Τα μέλη που έχουν αναλάβει δέσμευση δεν συμβάλλουν μόνο στη μείωση του αριθμού των θανάτων και τραυματισμών κάθε χρόνο˙ οι ενέργειές τους ελαττώνουν, επίσης, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των τροχαίων ατυχημάτων, μειώνουν το βαρύ οικονομικό κόστος, αυξάνουν την προσοχή της κοινής γνώμης και ενδυναμώνουν τη δική τους εταιρική ευθύνη.

Τελευταίες ενημερώσεις: 24/05/2018 | Κορυφή