Ιστορικό της Χάρτας

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας δρομολογήθηκε το 2004 για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE - Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Απο τότε, αυτή η μοναδική πλατφόρμα ευασθητοποίησης για την οδική ασφάλεια έχει αγγίξει κάθε επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, σε κάθε ένα από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της περασμενης δεκαετίας, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας μπόρεσε να οικοδομήσει μια κοινότητα από 2 300 υπογράφοντα μέλη που συνεισέφεραν όλα στη βελτίωση των προτύπων και της νοοτροπίας της οδικής ασφάλειας, μέσω πραγματικών δεσμεύσεων και συνεκτικών δρασεων.

Η  Ευρωπαϊκή Χάρτα ΟΑ (Οδικής Ασφάλειας) εισήλθε τώρα σε νέα φάση για την περιόδο 2013 – 2016. Παράλληλα με έναν ανανεωμένο ιστότοπο και οπτική ταυτότητα, η ανανεωμένη Χάρτα έχει σκοπό να εκμεταλλευθεί τα τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες φάσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού, η διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων έχει απλοποιηθεί και έχει δοθεί περισσότερη αυτονομία στα μέλη ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν και να αξιολογούν τις δικές τους δράσεις.

Τελευταίες ενημερώσεις: 24/05/2018 | Κορυφή