Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας προσκαλεί περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην υπάρχουσα κοινότητα των μελών της. Οποιαδήποτε εταιρία, ένωση, τοπική αρχή, ερευνητικό ίδρυμα, πανεπιστήμιο ή σχολείο προερχόμενο από οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ δικαιούται να υποβάλει αίτηση για υπογραφή της δέσμευσης.

Από πολυεθνικές εταιρίες έως μικρές επιχειρήσεις, οντότητες όλων των μορφών και μεγεθών εμφορούνται από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας. Με 2 300 υπογράφοντα μέλη που αυξάνονται διαρκώς, η Ευρωπαϊκή Χάρτα ΟΑ (Οδικής Ασφάλειας) συνεχώς ενθαρρύνει και υποστηρίζει μοναδικές, δημιουργικές δεσμεύσεις με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Τελευταίες ενημερώσεις: 24/05/2018 | Κορυφή