Καλή πρακτική

Ένας από τους κύριους στόχους της ανανεωμένης  Ευρωπαϊκής Χάρτας ΟΑ είναι να δώσει περισσότερες δυνατότητες στα μέλη όσον αφορά τη δημιουργία δεσμεύσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής, από ένα καινοτόμο σύνολο πόρων και από την ανταπόκριση σε βασικές προκλήσεις οδικής ασφάλειας. Για να αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας και να προωθηθούν οι σημαντικές δράσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια, δημιουργήσαμε το σήμα ορθής πρακτικής.

Ο απλούστερος τρόπος για να ορίσουμε μια ορθή πρακτική είναι να πούμε ότι πρόκειται για μια σειρά δράσεων (δραστηριότητες, στρατηγικές, μεθοδολογία, προσέγγιση, τεχνική κ.λπ.) που έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων οδικής ασφάλειας και έχουν αποδειχθεί επιτυχείς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι ορθές πρακτικές είναι βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία με σαφείς δείκτες βάσει των οποίων θα μετράται η επιτυχία. 
Επομένως, κύριο συστατικό μιας δέσμευσης η οποία κρίνεται ως ορθή πρακτική θα είναι ένα ορθά σχεδιασμένο πρόγραμμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της διαδικασίας ανάπτυξης, επιδεικνύει καθαρά την πρόοδο των δράσεων σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο και πάνω από όλα, σας δίνει τη δυνατότητα μέτρησης του αντίκτυπου των δράσεών σας.

Κατευθυντήριες γραμμές

EL-Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF) EL-Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF).pdf
EL_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) EL_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf
Road Safety Education Challenge ERSC_EL_AF.pdf

Υποβάλλετε αίτηση ένταξης στους υποψηφίους καλών πρακτικών

Ο οργανισμός σας θα πρέπει να είναι εγγεγραμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Όχι ακόμη μέλος - Γίνε τώρα!

Ήδη μέλος; Συνδεθείτε και υποβάλετε αίτηση ένταξης στους υποψήφιους καλών πρακτικών, εδώ.

Τελευταίες ενημερώσεις: 24/05/2018 | Κορυφή