Κατευθυντήριες οδηγίες και εργαλεία μέλους

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα εργαλεία που χρειάζεστε για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των δράσεων οδικής ασφάλειας που πραγματοποιείτε. Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τα υπάρχοντα μέλη, ή για οποιοδήποτε οργανισμό προτίθεται να συμμετάσχει στη Χάρτα.

Κατευθυντήριες γραμμές

EL-Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF) EL-Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF).pdf
EL_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) EL_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf
Road Safety Education Challenge ERSC_EL_AF.pdf

Λάβετε μέρος!

Κάντε τη διαφορά

ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΖΩΕΣ.

Eίμαστε μαζί η Οδική Ασφάλεια!

Πρόσκληση για ορθή πρακτική

Μπορεί η δραστηριότητα του οργανισμού σας να αναγνωριστεί ως ορθή πρακτική της Χάρτας;

Τελευταίες ενημερώσεις: 24/05/2018 | Κορυφή