Παιδιά και Νεολαία

Highlighted Children and Youth activity

Δραστηριότητες παιδιών και νεολαίας

02/04/2018 - 10/12/2018

Asociación Canariasvial

Spain

A.R.T.E

children security
children retention systems

Lithuanian Transport Safety Administration

Road Safety LTSA Educating ZeroVision Community Engagement

Siletra - Advertising agency

umivale, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 15

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες θανάτου νεαρών ατόμων στην Ευρώπη κάθε χρόνο.
Προσκαλούμε τα υπογράφοντα μέλη να σχεδιάσουν ειδικές δράσεις για τη νεολαία, οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη συμμετοχή των νεαρών ατόμων και την κατάρτιση δημιουργικών και αποτελεσματικών στρατηγικών. Ειδικές συστάσεις έχουν καταρτιστεί ώστε να σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της δέσμευσης της νεολαίας. Παρακαλούμε ανατρέξατε στην ενότητα των πηγών, για περισσότερες πληροφορίες.

Λάβετε μέρος!

Κάντε τη διαφορά

ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΖΩΕΣ.

Eίμαστε μαζί η Οδική Ασφάλεια!

Κατευθυντήριες γραμμές

EL_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) EL_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf

Latest Children and Youth Members to Join

Τελευταίες ενημερώσεις: 24/05/2018 | Κορυφή