Καλή πρακτική

30/05/2017
Every year in Slovakia too many people die and get injured in car crashes.
Language: English
29/05/2017
Promocionar el uso de la bicicleta en la ciudad que por sus características es idónea para ello, pero que sin embargo prácticamente no se utiliza,...
Language: Spanish
29/05/2017
On the occasion of the celebration of the European Night without Accidents (third saturday of october) we launched the campaign "TODAY I DRIVE...
Language: English
16/05/2017
The LAS identified the key issue by conducting surveys among Lithuanian drivers. The alarming results showed that only 26 per cent of drivers in...
Language: English
16/05/2017
Increasing the culture of road safety in order to reduce road accidents in Italy. Our Initiative Aims: raise awareness about the importance of using...
Language: English
16/05/2017
Les conducteurs sur la route prennent des risques pour eux et pour les autres parce qu’ils ne sont pas suffisamment bien formés, informés ou...
Language: French
16/05/2017
With the age of 18, youth in Slovenia can obtain their driving license but need to do a practical safe driving course the period of two years, to...
Language: English
16/05/2017
La adolescencia se presenta como un período de búsqueda y gusto por la experimentación, que en ocasiones puede dar lugar a una infravaloración del...
Language: Spanish
10/05/2017
Available studies have consistently showed that human error is the most frequent accident causation factor. Obviously the efforts should be...
Language: English
10/05/2017
Es handelt sich um den Konflikt zwischen rechtsabbiegenden Lkw und Radfahrern, die sich neben ihnen in gleicher Richtung fortbewegen. Sofern sich...
Language: German

Υποβάλλετε αίτηση ορθής πρακτικής τώρα.

Πιστεύετε ότι ο οργανισμός σας δικαιούται το σήμα ορθής πρακτικής;

Συμπληρώστε το έντυπο με τις λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος δράσης και αξιολόγησης.

Κάποιος από την ομάδα της Χάρτας θα είναι διαθέσιμος για να σας δώσει εξατομικευμένες συμβουλές.

Κατευθυντήριες γραμμές

EL-Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF) EL-Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF).pdf
Τελευταίες ενημερώσεις: 23/03/2018 | Κορυφή