Fundacja S.O.S. - Odpowiedzialne Szkoły Jazdy

02/06/2014
Poland
Capacity building & training
Create awareness
Education in school or in community organisations
12-14 - Pre teens
15-17 - Adolescents
18-25 - Young adults
Adults
nauka jazdy
prawo jazdy
bezpieczeństwo ruchu drogowego
AED
Polska

Organizacja ta, jako pierwsza i jedyna w Polsce, zajmuje się ochroną praw kandydatów na kierowców, informuje o pełni przysługujących im praw oraz nadzoruje ich przestrzegania. Dzięki Fundacji S.O.S. przyszli kierowcy mogą dowiedzieć się na co zwracać uwagę przy wyborze dobrego Ośrodka Szkolenia Kierowców, zasięgnąć porady prawnej, skorzystać z Infolinii, ale również, w sytuacjach konfliktowych z OSK, skorzystać z udziału Fundacji jako mediatora między stronami. Poza powyższym Fundacja ma na celu promowanie wysokiej jakości kształcenia oraz dobrych praktyk w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców, polecanie podnoszenia umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych wśród kierujących oraz wspieranie prawidłowych postaw społecznych, a wszystko to dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z projektów realizowanych w najbliższym czasie możemy wymienić chęć dofinansowania, a nawet finansowania wyposażenia pojazdów wykorzystywanych przez OSK w sprzęt służący do skutecznego udzielania pomocy medycznej w miejscu wypadku, w tym urządzenia AED (automatyczne defibrylatory) oraz szkolenia instruktorów w udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Fundacja jako organizacja pozarządowa o charakterze społecznym podejmuje również działania konsultacyjne w procesie legislacji praw związanych z ruchem drogowym.

Join!

Make a difference

JOIN THOUSANDS OF EUROPEAN ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS AND COMPANIES TO SAVE LIVES.

Together, we are Road Safety!

Latest updates: 22/05/2018 | Top