Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

28/04/2017
Poland
Capacity building & training
Create awareness
Education in school or in community organisations
Improve vehicles & infrastructure
0-11- Children and infants
12-14 - Pre teens

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbyły się eliminacje rejonowe do jubileuszowego 40 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Komendą Miejską Policji oraz Strażą Miejską w Słupsku Konkurencje odbyły się w dwóch etapach. Pierwszy etap - uczestnicy z dziesięciu szkół podstawowych i czterech gimnazjów rozwiązywali testy teoretyczne z wiedzy ogólnej o ruchu drogowym i testy skrzyżowań. Etap drugi to zadania praktyczne z jazdy rowerem po rowerowym torze przeszkód. Tor przeszkód i zawierał następujące przeszkody: przejazd przez bramkę wiszącą, slalom, przedmiot do przewożenia, korytarz z desek i zatrzymanie w miejscu. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach; kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu; popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Join!

Make a difference

JOIN THOUSANDS OF EUROPEAN ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS AND COMPANIES TO SAVE LIVES.

Together, we are Road Safety!

Latest updates: 24/05/2018 | Top