ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Dettagli

s.porcelli@hotmail.gr
Utente da aprile 2018
Pubblico:
  • 15-17 - adolescenti
  • 18-25 - giovani adulti
  • Adulti
  • Anziani
Argomenti:
  • Sviluppo delle competenze e formazione
  • Sensibilizzare l'opinione pubblica
  • Istruzione a scuola o presso organizzazioni della comunità
  • Migliora i veicoli e l'infrastruttura
Ultimi aggiornamenti: 22/05/2018 | Alto