Hartas vēsture

Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta tika ieviesta 2004. gadā kā Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta (DG MOVE – Eiropas Komisija) iniciatīva. Kopš tā laika šī unikālā ceļu satiksmes drošības informētības platforma ir zināma visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, visos pilsoniskās sabiedrības līmeņos.   

Pagājušās desmitgades laikā Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta  ir spējusi izveidot kopienu, kurā ir vairāk nekā 2300 parakstītāju, kas visi, uzņemoties reālas saistības un veicot konkrētas darbības, ir devuši savu ieguldījumu ceļu satiksmes drošības standartu un kultūras uzlabošanā.

Tagad ECSD harta ir pārgājusi jaunā fāzē, kas ilgs no 2013. līdz 2016. gadam. Atjaunotā harta, kurai tagad ir atjaunināta tīmekļa vietne un jauna vizuālā identitāte, tiecas realizēt dzīvē iepriekšējās fāzēs gūtās mācības. Tā rezultātā ir padarīts vienkāršāks saistību uzņemšanās process un hartas biedriem ir piešķirta lielāka autonomija, lai tie varētu uzņemties veikt paši savas darbības un novērtēt tās. 

charter_latest_update: 26/04/2018 | charter_top