Kāpēc pievienoties

Šis ir Eiropas Komisijas aicinājums īstenot konkrētas darbības, vērtēt rezultātus un vēl vairāk paaugstināt informētību par nepieciešamību samazināt ceļu satiksmes negadījumu upuru skaitu. 

Visām organizācijām, kas apstiprinājušas dalību Eiropas Ceļu satiksmes drošības hartā, tiek nodrošināta patiesa atpazīstamība. Mūsu biedru īstenotās darbības un iniciatīvas ceļu satiksmes drošības jomā tiek publiskotas mūsu hartas tīmekļa vietnē. Šī redzamība ļauj citiem mācīties un iedvesmoties līdzīgu vai pat inovatīvāku darbību veikšanai. 

Uzņemoties saistības, hartas dalībnieki var labvēlīgi ietekmēt vienu vai vairākus vitāli svarīgus ceļu satiksmes drošības jautājumus, kas veido pamatu integrētai pieejai ceļu satiksmes drošībai: 

• satiksmes līdzekļu drošība: inovācijas, drošības ierīces, satiksmes līdzekļu normatīvās politikas; 

• infrastruktūras drošība: drošākas ceļu infrastruktūras, to ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējums; 

• lietotāju uzvedība: lielāka izpratne, uzlabotas prasmes un stiprināta attieksme. 

Mūsu biedri, kas uzņēmušies saistības, ne tikai dod savu ieguldījumu bojāgājušo un cietušo skaita samazināšanai katru gadu, bet arī samazina ceļu satiksmes negadījumu ietekmi uz apkārtējo vidi, tādējādi samazinot ievērojamās finanšu izmaksas, pievēršot lielāku sabiedrības uzmanību un palielinot paši savu korporatīvo atbildību.  

charter_latest_update: 22/05/2018 | charter_top