Kas var pievienoties

Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta aicina esošajai biedru kopienai pievienoties jaunas ieinteresētās puses. Pieteikties un apstiprināt dalību var ikviens uzņēmums, apvienība, vietējā pašvaldība, pētniecības iestāde, augstskola vai skola no jebkuras ES dalībvalsts. 

Eiropas Ceļu satiksmes drošības hartu ir parakstījušas gan daudzas starptautiskas korporācijas, gan mazi uzņēmumi, gan citas visu veidu un izmēru organizācijas. Ar 2300 parakstītājiem, kuru skaits aizvien pieaug, ECSD harta pastāvīgi veicina un atbalsta unikālas, radošas apņemšanās samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu.  

charter_latest_update: 22/05/2018 | charter_top