Historia Karty

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstała w 2004 r. za sprawą Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE – Komisja Europejska). Od tej pory ta niezwykła platforma wspierająca szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dotarła do każdego poziomu społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Przez ostatnią dekadę Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zrzeszyła społeczność liczącą ponad 2300 sygnatariuszy, z których każdy przyczynił się do poprawy standardów bezpieczeństwa oraz kultury ruchu drogowego dzięki swojemu zaangażowaniu i podejmowaniu określonych działań.

Karta weszła właśnie w nowy etap realizacji obejmujący lata 2013–2016. Odnowiona Karta zyskała nową stronę internetową i szatę graficzną, a jej celem jest korzystanie z doświadczeń zebranych z poprzednich etapów. W rezultacie proces podpisywania zobowiązania został uproszczony, a członkowie zyskali większą niezależność, dzięki czemu mogą podejmować i oceniać działania we własnym zakresie. 

charter_latest_update: 24/05/2018 | charter_top