Kto może dołączyć

W ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapraszamy zainteresowane strony do dołączenia do jej członków. Chęć podpisania zobowiązania może wyrazić każde przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, władze lokalne, instytucja badawcza, uczelnia wyższa lub szkoła z dowolnego państwa członkowskiego UE. 

Zachęcamy do podpisania Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa, wszystkie podmioty niezależnie od ich wielkości i formy działalności. Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało 2300 sygnatariuszy (a liczba ta wciąż rośnie), dzięki czemu Karta nieprzerwanie inspiruje i wspiera wyjątkowe i kreatywne formy zaangażowania w działania mające na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

 

charter_latest_update: 24/05/2018 | charter_top