Media Drumuri-Poduri
12 ianuarie 2009
Romania

"ROADS & BRIDGES" magazine is a monthly publication of the Romanian Professional Road Association, published and distributed by S.C. MEDIA DRUMURI-PODURI S.R.L. (an advertising agency). The magazine has a 3.000 copy circulation and it represents the correspondent magazine in Romania of A.I.P.C.R. World Road Association. The company has 7 employees.

Revista “DRUMURI & PODURI” este o publicaţie lunară a Asociaţiei Profesionale de Drumuri, publicată şi distribuită de SC MEDIA DRUMURI-PODURI SRL (o agenţie de publicitate). Revista are un tiraj de 3.000 de exemplare şi este corespondentul în România al revistei Asociaţiei Internaţionale de Drumuri, A.I.P.C.R. Compania are 7 angajaţi.

"ROADS & BRIDGES" magazine will organize an action plan for the traffic safety and prevention of road accidents entitled "Respect the roads and you will be respected!"

The plan consists of:

  • Publish each month (12 months a year) an article with emphasis on road safety from the infrastructural point of view;

  • Organise meetings with the participation of various factors involved in the prevention of road accidents: Police Department, Ministry of Transport etc. with the purpose of identifying the problems related to road safety. The results of these meetings will be published as articles in our magazine;

  • Distribute "ROADS & BRIDGES" magazine in technical schools and social organizations with the purpose of disseminating information emerging from the problems identified above;

  • Presentation of various papers at the specialized scientific seminars: identifying problems, finding the answers and the best policy regarding traffic and public roads safety.


From the logistic point of view, this plan can be achieved with the support of all subscribers (about 1.500) of "ROADS & BRIDGES" magazine representing the most important organizations and companies in Romania in this field.

Revista “DRUMURI & PODURI” va pune în practică un plan pentru creşterea siguranţei rutiere şi prevenirea accidentelor intitulată “Respectă drumul şi vei fi respectat!”.

Planul constă în:

  • publicarea lunară (12 luni pe an) a câte unui articol axat pe siguranţa rutieră din punct de vedere al infrastructurii;

  • organizarea de întâlniri cu participarea diferiţilor actori implicaţi în prevenirea accidentelor rutiere: Departamentele de Poliţie, Ministerul Transporturilor etc., cu scopul de a identifica problemele legate de siguranţa traficului. Rezultatele acestor întâlniri vor fi publicate în revista noastră sub formă de articole;

  • distribuirea revistei “DRUMURI & PODURI” în şcoli tehnice şi organizaţii sociale cu scopul diseminării informaţiilor rezultate din problemele identificate mai sus;

  • prezentarea a diverse materiale la seminarii ştiinţifice specializate: identificarea problemelor, găsirea răspunsurilor şi a celor mai bune politici referitoare la siguranţa traficului şi a siguranţei pe drumurile publice.


Din punct de vedere logistic, acest plan va fi putea fi atins cu ajutorul tuturor abonaţilor revistei “DRUMURI & PODURI” (în jur de 1.500), care reprezintă cele mai importante organizaţii şi companii din România în acest domeniu.

Adresa: 
Prenume: 
Marin
Nume: 
Costel

Înregistraţi-vă!

Faceţi diferența

ALĂTURAŢI-VĂ MIILOR DE ORGANIZAȚII EUROPENE, ASOCIAȚII ȘI COMPANII PENTRU A SALVA VIEȚI.

Împreună suntem Siguranța Rutieră!

charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top