História Charty

Európska charta bezpečnosti na cestách sa začala v roku 2004 pre Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu (GR MOVE – Európska komisia). Táto jedinečná platforma na zvýšenie informovanosti o bezpečnosti na cestách oslovila každú úroveň občianskej spoločnosti vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie.

Európskej charte bezpečnosti na cestách sa v poslednom desaťročí podarilo vybudovať spoločenstvo vyše 2300 signatárov, ktorí všetci prostredníctvom skutočných záväzkov a konkrétnych opatrení prispeli k zlepšeniu noriem a kultúry bezpečnosti na cestách.

Charta teraz vstúpila do novej fázy obdobia rokov 2013 až 2016. Podobne ako vynovená webová lokalita a vizuálna identita aj vynovená Charta chce zúročiť skúsenosti získané v predchádzajúcich fázach. V dôsledku toho sa zjednodušil proces prijímania záväzkov a členom sa poskytla ďalšia autonómia, aby mohli vykonávať a hodnotiť svoje opatrenia.

charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top