Kto sa môže pripojiť

Európska charta bezpečnosti na cestách vyzýva, aby sa k jej existujúcej komunite a členom pripojilo viac zainteresovaných strán. Každá spoločnosť, každé združenie, každý miestny orgán, každá výskumná inštitúcia, univerzita alebo škola z akéhokoľvek členského štátu EÚ je oprávnená požiadať o podpísanie záväzku.

Pozývame subjekty všetkých druhov a veľkostí, od nadnárodných spoločností po malé podniky, aby podpísali Európsku chartu bezpečnosti na cestách. Táto charta s 2300 signatármi, ktorých počet sa stále zvyšuje, nepretržite stimuluje a podporuje jedinečné, kreatívne záväzky na zníženie úmrtí na cestách.

charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top