Prečo sa pripojiť

Toto je výzva Európskej komisie, aby sme podnikli konkrétne kroky, hodnotili výsledky a ďalej zvyšovali informovanosť o potrebe znížiť smrteľné dopravné nehody.

Všetky subjekty, ktorý podpíšu Európsku chartu bezpečnosti na cestách, dostanú uznanie. Opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na cestách a iniciatívy, ktorý vykonávajú naši členovia, sa zverejňujú na webovej lokalite Charty. Toto zviditeľnenie umožňuje ostatným učiť sa a inšpirovať sa k vykonaniu podobných alebo aj inovatívnejších akcií.

Účastníci môžu podpísaním záväzku pozitívne ovplyvňovať jednu alebo viacero z týchto dôležitých otázok bezpečnosti na cestách, ktoré sú základom integrovaného prístupu k bezpečnosti na cestách:

• bezpečnosť vozidiel: inovácie, bezpečnostné zariadenia, politika regulácie vozidiel;

• bezpečnosť infraštruktúry: bezpečnejšie cestné infraštruktúry, hodnotenie vplyvu na bezpečnosť na cestách;

• správanie používateľov: lepšie porozumenie, lepšie zručnosti a posilnené postoje.

Zaviazaní členovia prispievajú každoročne nielen k zníženiu počtu úmrtí a príčinných súvislostí, ich činnosťami sa zmierňuje aj vplyv dopravných nehôd na životné prostredie, znižujú sa značné finančné náklady, zvyšuje sa pozornosť verejnosti a zlepšuje sa ich vlastná zodpovednosť podniku.

charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top