Zdroje a poznatky

Najnovšie publikácie a články

Témy: 
Budovanie kapacít a odborná príprava
Zvýšiť informovanosť
Témy: 
Zlepšiť vozidlá a infraštruktúru
Témy: 
Zvýšiť informovanosť
Témy: 
Zvýšiť informovanosť

Pripojte sa!

rineste zmenu

PRIPOJTE SA K TISÍCKAM EURÓPSKYCH ORGANIZÁCIÍ, ZDRUŽENÍ A SPOLOČNOSTÍ S CIEĽOM ZACHRÁNIŤ ŽIVOTY.

Spoločne sme bezpečnosť na cestách!

Výzva na predkladanie návrhov osvedčených postupov

Kvalifikuje sa aktivita vašej organizácie ako osvedčený postup Charty?

Usmernenia

SK_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF) SK_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF).pdf
SK_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) SK_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf
Road Safety Education Challenge ERSC_SK_AF.pdf
charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top