Osvedčený postup

Jedným z hlavných cieľov prepracovanej Európskej charty bezpečnosti na cestách je ďalej oprávňovať členov, aby vytvárali záväzky charakterizované kvalitou a účinnosťou prístupu, inovatívnymi zdrojmi a reagovaním na kľúčové výzvy v oblasti bezpečnosti na cestách. S cieľom uznať Vašu snahu a podporovať výnimočné opatrenia v oblasti bezpečnosti na cestách sme vytvorili označenie osvedčený postup.

Najjednoduchší spôsob, ako vymedziť pojem osvedčený postup, je, že je to súbor akcií (aktivity, stratégie, metodológia, prístup, postup atď.), ktoré boli vyhodnotené ako účinné pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti na cestách a preukázalo sa, že sú úspešné. Osvedčené postupy sú teda založené na dôkazoch a ich úspešnosť sa bude merať jasnými ukazovateľmi. 
Kľúčovou zložkou záväzku, ktorý bude považovaný za osvedčený postup, je preto dobre navrhnutý hodnotiaci plán, v ktorom sú zahrnuté všetky aspekty procesu vývoja, v ktorom je jasne ukázané, ako sa v akcii postúpilo oproti pôvodnému plánu a ktorý Vám predovšetkým umožňuje merať dôsledky Vašich akcií.

Usmernenia

SK_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF) SK_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF).pdf
SK_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) SK_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf
Road Safety Education Challenge ERSC_SK_AF.pdf

Uchádzajte sa o titul osvedčený postup

Vaša organizácia musí byť registrovaným členom Európskej charty bezpečnosti na cestách

charter_not_already_a_member

Ste už členom? Prihláste sa a uchádzajte sa ako kandidát na osvedčený postup.

charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top