Usmernenia a nástroje pre členov

Na tejto stránke nájdete všetky usmernenia a nástroje, ktoré potrebujete na návrh, realizáciu a hodnotenie svojich opatrení zvyšujúcich bezpečnosť na cestách. Sú užitočné najmä pre existujúcich členov alebo pre akúkoľvek organizáciu, ktorá zvažuje pripojiť sa k charte.

Usmernenia

SK_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF) SK_Guidelines - Candidates for Good Practice (PDF).pdf
SK_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF) SK_Guidelines Focus on Youth Commitment (PDF).pdf
Road Safety Education Challenge ERSC_SK_AF.pdf

Pripojte sa!

rineste zmenu

PRIPOJTE SA K TISÍCKAM EURÓPSKYCH ORGANIZÁCIÍ, ZDRUŽENÍ A SPOLOČNOSTÍ S CIEĽOM ZACHRÁNIŤ ŽIVOTY.

Spoločne sme bezpečnosť na cestách!

Výzva na predkladanie návrhov osvedčených postupov

Kvalifikuje sa aktivita vašej organizácie ako osvedčený postup Charty?

charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top