Jean-Pascal
Ifsttar - French Institute for Transport Sciences and Technologies,

Informácie o členovi

jean-pascal.assailly@ifsttar.fr
Člen od Február 2014
Cieľové skupiny:
 • charter_children_and_infants
 • charter_pre_teens
 • charter_teenagers
 • charter_young_adults
 • Dospelí
 • Starší ľudia
Témy:
 • Budovanie kapacít a odborná príprava
 • Zvýšiť informovanosť
 • Vzdelávanie v školách alebo komunitných organizáciách
 • Zlepšiť vozidlá a infraštruktúru
 • Poskytnite alternatívne riešenia
charter_latest_update: 12/06/2018 | charter_top